STEP 1

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: grey (#999999),
 • TOOLS: brush tool (B),
 • SETTINGS: size 3, opacity: 100%,

STEP 2

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: grey #999999,
 • TOOLS: brush tool (b)
 • SETTINGS: tool size 3, opacity 100%,

STEP 3

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: #fdea67,
 • TOOLS: brush tool (b)
 • SETTINGS: brush size 50, opacity 100%

STEP 4

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: #E0C822
 • TOOLS: soft brush tool
 • SETTINGS: tool size 100, opacity 15%

STEP 5

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: #E0C822
 • TOOLS: soft brush tool
 • SETTINGS: tool size 100, opacity 15%

STEP 6

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: dark grey,
 • TOOLS: pen tool (p),
 • SETTINGS: select "Fill Path foreground color"

STEP 7

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: black #000000,
 • TOOLS: ellipse tool,
 • SETTINGS: "shape" + SHIFT = draw a circle

STEP 8

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: brown #342F29, grey #474747,
 • TOOLS: ellipse tool,
 • SETTINGS: "shape" + shift = make a circle

STEP 9

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: black #000000
 • TOOLS: brush tool (b),
 • SETTINGS: tool size 3-5, opacity 100%

STEP 10

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: light-grey,
 • TOOLS: brush tool (b),
 • SETTINGS: tool size 5-15, opacity 100%,

STEP 11

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: black #000000, dark grey,
 • TOOLS: brush tool (b),
 • SETTINGS: size 5-15, opacity 100%,

STEP 12

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: black #000000
 • TOOLS: brush tool (b)
 • SETTINGS: copy + paste + drag & drop

STEP 13

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: lighter grey #888888
 • TOOLS: pen tool (p)
 • SETTINGS: "path tab" -> "fill path color"

STEP 14

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: #DABD01
 • TOOLS: "square (coal) brush", "soft pen brush"
 • SETTINGS: size 30-60, opacity 15%

STEP 15

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS:
 • TOOLS:
 • SETTINGS:

STEP 16

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: white, red,
 • TOOLS: brush tool (b)
 • SETTINGS: hard tip, size 3, opacity 100%,

STEP 17

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 18

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 19

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 20

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 21

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 22

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings

STEP 23

Nullam vestibulum nibh quis nisl condimentum molestie.

 • COLORS: -
 • TOOLS: filters from the menu
 • SETTINGS: experimental settings